aesthavist

Съвременната дерматология

е изправена пред динамична композиция от предизвикателства в стремежа да подобри здравето и цялостното благосъстояние на кожата.

На първо място стои влиянието на околната среда върху състоянието на кожата и нейната адаптация към резките промени в климата. Животът ни сега няма нищо общо с живота преди 20 години - от една страна са безбройните пътувания, които стресират кожата, а от друга климатичните изменения глобално. Това са неизбежни фактори, които не можем да изолираме - затова полагаме специални грижи за справяне с тях.

Околната среда не е единственият изменящ се фактор - начинът ни на живот е драстично променен, до голяма степен вследствие на Covid-19. Тези промени пряко или косвено засягат здравето на кожата и тялото, но работят и на психологическо ниво. И докато може да се каже, че работейки с хора, винаги залагаме на определен имидж, с който да работим - то в днешно време ставаме особено критични към себе си, защото освен че презентираме себе си пред света (с онлайн срещи, конференции, презентации и пр.), за първи път този нов начин на комуникация ни дава един различен “поглед” върху нас самите. Тази самокритичност подтиква към търсене на различни решения за “перфектност”. Тези случаи изискват специално внимание и подход към пациентите и тяхната, много често изкривена, представа - отново предизвикателство на Новото време.

Говорейки за лайфстайл промените, няма как да пропуснем храната. Нутриентите, които си набавяме - или съответно не си - имат пряко значение за качеството на кожата, как тя реагира, каква възприемчивост има и колко бързо се възстановява.

beauty лице и тяло

Aesthavist

И докато винаги сме говорили за ролята на персонализацията, то в днешно време тя придобива критично значение. Най-напред персонализацията намира израз с диагностичните методи, познанията върху анатомията на лицето, подходите при анализ характеристиките на лицето и тялото на пациента, уменията как и какво да адаптира в индивидуалния терапевтичен план. До голяма степен персонализацият е тест за професионализма на естетичните лекари. Критериите са, от една страна, правилната оценка, а от друга, индивидуалните техники, като и двата се базират на безкомпромисни дерматологични знания.

Екипът на Aesthavist, първи в този динамичен свят, предоставя на пациентите си решения за всяко едно от предизвикателствата на новото време, благодарение на постоянното усъвършенстване, дългогодишен опит и персонализирана грижа. За да посрещне тези предизвикателства, нашата дерматологична практика е посветена на това да остане на първа линия в научните изследвания, възприемането и интегрирането на авангардни технологии и предоставянето на цялостна грижа, ориентирана към нуждите на пациента.

Повече за предизвикателствата и решенията, които съвременната дерматология предлага, ще откриете на блога ни .